ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí Výkonného výboru FAČR
o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021
1. Soutěžní ročník 2020/2021 se ohledně mistrovských a pohárových soutěží, vyjma soutěží
v příslušnosti Ligové fotbalové asociace, jako řídícího orgánu soutěže, přerušuje do dne 31.
12. 2020 do 23:59 hod.
2. Po dobu přerušení nejsou řídící orgány soutěží oprávněny schválit konání mistrovských a
pohárových utkání.