Ranné období kopané na jablunkovsku

Kopaná  se  stala  v  minulém  století  nejpopulárnějším  sportem na  naší  planetě a ani jablunkovsko  nestálo  při prudkém rozkvětu  této  míčové  hry  na  počátku 20. století  stranou.  Dle první  verze, počátky tohoto sportu souvisejí  podle všeho s jablunkovskými  studenty,  kteří  studovali  a  sportovně  se  vyžívali  na  vysokých  školách v celé Československé republice, přinášeli  své  bohaté  zkušenosti a  seznamovali  městskou i okolní mládež s pravidly kopané. Dle druhé verze, to byli italští vojáci, kteří v našem městě pobývali v neklidném období roku 1919 – 1923 a ve volných chvílích si zahráli fotbal, a tak právě oni  začali  zasvěcovat  jablunkovské  kluky  do  kouzla  kopané.  Jedna  jednotka  vojáků  byla  ubytována  v Žihle  u továrny Mathiase  Salchera   (dnešní  Olza   s.r.o.),  druhá  v  budově  u  kostela (dnešní  Jablunkovské  informační  centrum), a  tak  vznikly  první primitivní  travnaté  fotbalové hřiště u řeky Olše a Lomňanky.

 

Začátky kopané v Jablunkově

 

Po odchodu vojáků začínají hrát, i když nejsou členy jakéhokoliv sportovního klubu, své první fotbalové zápasy kluci z Žihly, Jablunkova  a  Návsí. Zpočátku  hráli  kluci s míčem, který byl vyroben z punčochy naplněné  slámou. Skutečný fotbal začali hrát od  chvíle, kdy  se jeden z hráčů, syn bohatého kupce z Jablunkova, stal majitelem prvního originálního koženého míče. V této době  se  hrálo nadivoko,  zatím  nebyly vytvořeny nadřízené  organizace, veškerá  činnost byla neorganizovaná, hráči nebyli  registrováni. Utkání se hrála  nahodile, pro  vlastní zábavu a potěšení. Hrály se přátelské zápasy s podobnými týmy z okolí  a  dokonce  i  s  fotbalisty  z  Čadce.  Kopaná  se brzy  rozrostla  do všech společenských vrstev. Největší překážkou byl nedostatek  potřebné  hrací  plochy. Mladí  sportovci  však  byli  velice  aktivní a dovedli si  poradit. Hráli všude, kde  to bylo možné. První  provizorní  hřiště  byla  v městském  lese, na  bývalé  tržnici a  za  továrnou  Koh-i-noor. Později, se založením sportovních klubů, vznikla hřiště naproti dnešnímu zdravotnímu středisku, v Žihle vedle koupaliště a na Bělé.

V následujících letech došlo k dalšímu ustanovení nových sportovních klubů na Těšínsku. Mimo jiné vznikl  Sportovní Klub (SK)  Jablunkov  a Polský  Klub Sportowy (PKS) Beskid Jabłonków. Bez nadsázky lze říci, že i  fotbalové kluby z Jablunkova, lze považovat za zakladatele Těšínské župy fotbalové.

 

Sportovní Klub  (SK) Jablunkov

SK Jablunkov  byl  založen  v  roce 1933. Hřiště  klubu  bylo naproti dnešnímu zdravotnímu středisku. U zrodu spolku stáli především lidé jako dentista Petráš Josef, který byl i trenérem mužstva. 

 

Fotbalové hřiště u zdravotního střediska na Školní ulici – 1931

 

V této době za družstvo startovali  brankáři Szotkowski Karel, Sikora Viktor, Müller  Valentin, hráči  Pfeifer Antonín, Kunz  Walter,  Buda  Štěpán, Schwarz  Karel, Wrabetz  Arnošt, Sikora Vilém, Galuška  Pavel, Starustka Vilém, Szotkovský  Josef, Lubojatzki  Otto, Lubojatzki  Alois,  Farník  Evžen, Vrtěl  Jozef, Gałuszka  Karel, Zmuda  Pavel, Starustka Walter, Gemroth Vilém.

Někteří však byli ctižádostivější např. Gemroth Vilém, Müller Valentin, Lubojatzki Alois si chtěli pořádně zahrát, a proto se přihlásili do klubů ve vyšších třídách.

 

Fotbalové hřiště na Bělé – 1932

 

Tělocviční jednota Sokol Jablunkov otevřela slavnostně 2. července 1933 na Bělé sportovní asreál a fotbalové hřiště.

 

Názvy klubu

1933      SK Jablunkov  (SK – Sportovní klub)

1946      SK Sokol Jablunkov  (Sokol – označení tělocvičného spolku)

1951       Sokol Koh-i-noor Jablunkov  (Koh-i-noor – závod na výrobu kovové galanterie)

1953      DSO Spartak Koh-i-noor Jablunkov  (DSO Spartak – Dobrovolná sportovní organizace)

1957      TJ Spartak Jablunkov  (TJ – Tělovýchovná jednota)

1993      TJ Spartak EPH Jablunkov  (EPH – Elektro-Praga Hlinsko závod na výrobu elektrospotřebičů)

2003     TJ Spartak Jablunkov  (TJ – Tělovýchovná jednota)

2008     1. FK Spartak Jablunkov  (1. FK – První Fotbalový klub)

 

Vlajky klubu