Předseda klubu KLUZ  Marek
   
Místopředseda      
Sekretář      
Členové výboru